Master-Movano tükör, 2010-

Renault Master tükör, tükörlap Budapesten a Furgonshoptól.